Miljöstipendiet

Ekerö kommun delar årligen ut ett miljöstipendium på 30 000 kronor.

Syftet med miljöstipendiet är att stimulera hållbar utveckling i kommunen.

Stipendiet kan delas ut till enskilda, grupper, föreningar eller organisationer samt till innovatörer/företagare som bor eller verkar i Ekerö kommun

Skriftligt förslag på stipendiat ska innehålla en utförlig motivering och insändas till: 
Miljöenheten. 
Box 205, 178 23 Ekerö

Eller skickas via e-post till miljoenheten@ekero.se
senast den 2 november 2020

Om du vill veta mer kan du kontakta:
Miljöenheten, 
Tel: 08 124 571 00