2019-04-18 Bygga, bo och miljö

Tag reda på om det är eldningsförbud innan du eldar

bilden kommer från www.fotoakuten.se

Bilden kommer från: http://www.fotoakuten.se/

Till och från är det eldningsförbud under sommaren, tag reda på vad som gäller innan du ge eldar.

Att grilla på den egna tomten eller med kol och briketter på en iordningställd grillplats är tillåtet så länge du är försiktig och har tillgång till vatten att släcka med. Vid grillning är det du som grillar som ansvarar för att det blir ordentligt släckt.

Exempel på iordningsställd grillplats är
• Eldstad i betong
• Eldstad av murade tegelstenar

En engångsgrill eller medhavd grill är inte en iordningsställd grillplats!
Eldningsförbudet grundar sig på SMHI:s brandriskprognos.
För information om aktuell brandriskprognos

Södertörns brandförsvarsförbund och Brandkåren Attunda, telefon: 08-721 23 26.