2020-10-15 Bygga, bo och miljö | Info

Mätsäsongen för radon har börjat

Bild av bostadsområde

Nu är det mätsäsong för radon

Mellan den 1 oktober och 30 april pågår mätsäsongen för radon.

Om du väljer att mäta via Ekerö Kommuns upphandlade företag, Radea, kostar det från 290 kr per mätpaket. Du gör din beställning på Radeas hemsida. Du kan även ringa och göra din beställning på telefonnummer 08-574 300 00.

Om du väljer att mäta via Radea får kommunen automatiskt en kopia av mätresultatet.

Om du vill hitta mer information om radon så gör du det här.