2018-07-11 Info

Akut foderbrist i torkan

Det varma vädret har skapat stora problem för våra bönder och andra djurägare. Gräset växer inte tillräckligt bra och vi står nu inför en akut foderbrist.

Ekerö kommun äger inte så mycket mark men vill försöka hjälpa till och har identifierat ett område på kommunens mark som skulle kunna lämpa sig för att ta foder ifrån. På kartan nedan finns området inringat som inte är stängslat. Om du har behov av foder är det bästa att själv åka ut och på plats bedöma om marken uppfyller ditt behov. 

Kontakta Ekerö kommuns Teknik- och exploateringskontor om det blir aktuellt. Det gör du via vårt kontaktcenter Ekerö Direkt på telefonnummer 08-124 571 00 och välj knappvalsalternativ 4 Gata, park. 

Karta över möjlig fodermark på kommunal mark 

 Möjlig fodermark som ägs av Ekerö kommun

Ladda ner karta över möjlig fodermark som pdf

Har du egen mark för skörd över och vill hjälpa till?
Det har startat en mängd olika initiativ på Facebook för att hjälpa markägare som har foder och djurägare att snabbt och enkelt komma i direktkontakt med varandra. Om du har egen mark över, eller förslag på annan mark som skulle kunna användas så kan du gärna tipsa om det i någon av grupperna nedan.

"Foderhjälpen 2018" - Facebookgrupp där medlemmarna hjälps åt att förmedla foder.

"Betesmark åt betesdjuren" - Facebookgrupp med syfte att synka ihop mark med djur i Uppland.

Läs mer om torkan på Lantbrukarnas riksförbunds (LRF:s) webbplats: www.lrf.se/torka