2020-04-14 Skola | Utbildning och barnomsorg | Info | Corona

Kommunala gymnasieskolor i Stockholms län ställer in årets studentfiranden

Alla kommunala gymnasieskolorna i Stockholms län ställer in allt traditionellt studentfirande i form av utspring, stora samlingar på skolgården och flakåkning i skolornas regi.

Anledningen är regeringens beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer.  

Tidigare har flera skolor och kommuner på eget bevåg tagit beslut om att ställa in firandet helt eller skjuta upp det. Andra har ännu inte tagit något beslut.

Nu ställer alltså Stockholms län in årets studentfiranden på alla kommunala gymnasieskolor i länet. Det är följden av ett gemensamt beslut som utbildningscheferna i länet har fattat.

Många har sett fram emot fest och firande och eleverna har arbetat hårt och är värda att firas. Om det trots detta går att ordna någon alternativ form av avslutningsceremoni, till exempel digital mösspåtagning eller betygsutdelning i betydligt mindre grupper, är något som flera kommuner funderar på.

-Det är tråkigt, men nödvändigt för att bidra till mindre smittspridning. Våra ungdomar på Ekerö går i gymnasiet hos många olika huvudmän, men vi känner oss trygga med att alla kommer att arbeta för att hitta bra sätt att få till ett så bra avslut som möjligt för våra gymnasieelever, trots dessa restriktioner som nu gäller, säger Johannes Pålsson, Chef barn och utbildning i Ekerö kommun.