2016-08-22 Utbildning och barnomsorg | Info

Allt fler av Ekerös ungdomar väljer bort alkohol och tobak!

Årets undersökning visar att de ungdomar som väljer bort alkohol och tobak är i stor majoritet. Sedan 2002 kommunen vart annat år, genomfört drogvaneundersökning bland elever i åk 9 och åk 2 på gymnasiet.

Läs hela undersökningen