2017-02-28 Info

Ärendet om Sanduddens skola utreds vidare före beslut

Förslaget om vem som ska bygga och driva Sanduddens skola kommer att utredas vidare före ett beslut fattas. Ärendet kommer därmed inte att tas upp för beslut under kommunfullmäktigesammanträdet den 7 mars. Däremot kommer frågan att tas upp på föredragningslistan som en interpellation (förfrågan) punkt 8.

- Efter noggrant övervägande och samtal med vårdnadshavare på Sanduddens skola har vi kommit fram till att det finns delar i ärendet som vi behöver titta närmare på före ett beslut fattas. Det handlar bland annat om delar av den konsekvensanalys som presenterats och hur vi hanterar effekterna som ett genomförande kan föra med sig. Exempelvis vill vi se över hur närhetsprincipen värnas och hur de elever som fortsatt vill gå i en kommunal skola inom ett rimligt avstånd får den möjligheten. Ärendet kommer därmed inte att tas upp under kommunfullmäktigesammanträdet den 7 mars, säger Ove Wallin (C) 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ärendet kommer att utredas vidare och därefter fattar kommunstyrelsen beslut den 4 april.

Får jag som medborgare ställa frågor på Kommunfullmäktiges sammanträde tisdag den 7 mars?

Nej, det får du inte. Vi vill förtydliga för alla, som är varmt välkomna till Kommunfullmäktiges sammanträde på tisdag, att det inte blir någon frågestund för allmänheten innan eller under sammanträdet. Det är endast kommunfullmäktiges ledamöter som får ordet av Kommunfullmäktiges ordförande under sammanträdet.

Allmänheten är däremot varmt välkomna att lyssna på debatten i Mälarökyrkan och möjligheten finns att prata med våra förtroendevalda i pausen av sammanträdet.

Här är föredragningslistan till Kommunfullmäktiges sammanträde.

Vad är en Interpellation?
Interpellation är en fråga, som kräver ett utförligare svar, i Kommunfullmäktige från en enskild ledamot till exempelvis en ordförande i en nämnd. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter delta i debatten. Enligt Ekerö Kommunfullmäktiges arbetsordning får interpellationen ställas till ordförande i nämnd, styrelse eller utskott.