2020-01-24 Uppleva och göra | Näringsliv och arbete | Info

Årets första företagsbesök

Onsdagen den 21 januari genomfördes årets första företagsbesök hos Drottningholms golfklubb. Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) träffade Klubbdirektören Stefan Andorff som berättade om golfklubbens verksamhet. 

Företagsbesöken är en viktig del i Ekerö kommuns arbete med att öka kontaktytorna mellan företagarna och kommunen. Under våren är det planerat för fler företagsbesök.  

Företagsbesök

Från vänster: Johan Elfver, Press- och näringslivschef, Ekerö kommun, Stefan Andorff, Klubbdirektör, Drottningholms golfklubb, Adam Reuterskiöld (M) Kommunstyrelsens ordförande, Ekerö kommun - Foto: Carl Nordblom

Historia i korthet om Drottningholms golfklubb
Planerna för golfklubben började redan på 1930-talet. Genom Axel Wallenberg och många medlemmar försorg blev golfanläggningen verklighet och Drottningholms Golfklubb invigdes 2 september 1959 av H.M. Gustav VI Adolf. 

Miljöarbete
Sammantaget kan konstateras att Kungliga Drottningholms golfklubb har ett stort engagemang för att bedriva en miljömässigt god banskötsel. År 2014 förklarades Lovön för naturreservat. Avgörande för Länsstyrelsens beslut var dess unika landsbygdsområde mitt i en storstadsregion och dess natur, fornlämningar, kultur etc. Området har bibehållit ett levande odlingslandskap och undgått större exploateringar och utgör en så kallad grön kil i Stockholms län. Kungliga Drottningholms golfklubb ingår således i detta naturreservat och ger ytterligare en dimension till deras miljöarbete. 

Drottningholms golfklubb

Foto: Drottningholms golfklubb

Djur- och växtinventering
Bland annat kan nämnas att under åren 2013 och 2014 genomfördes mindre inventeringar av växt- och djurliv på golfbanan. En inbjuden ornitolog vägledde under en vandring och påvisade befintliga fågelarter. Vid fyra tillfällen gjordes florainventering som dokumenterades och låg med i deras ansökan om miljödiplom. Vattnet i deras dammar har provtagits två gånger och har befunnits vara i bra skick. Dessa inventeringar bör göras regelbundet med några års mellanrum.

Länk till mer information om Drottningholms golfklubb.
Läs mer om Drottningholms Golfklubb här