2020-09-04 Kommun och politik | Info

Årets medborgarundersökning från SCB drar nu igång!

Mellan den 7-11 september skickas den årliga medborgarundersökningen från SCB ut till slumpmässigt utvalda invånare i kommunen. Det är väldigt värdefullt för oss att ni som får hem undersökningen svarar. Enkäten går bra att besvara antingen via en pappersenkät eller på webben (all information skickas hem per post till de utvalda).

SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till kommunens verksamheter: hur det är att bo och leva i kommunen samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunens arbete. I år ingår dessutom några frågor relaterade till coronapandemin.

Undersökningsperioden pågår till den 3 november och resultaten presenteras i december.