2020-04-28 Skola | Skola/Förskola | Utbildning och barnomsorg | Info

Årets skolavslutningar genomförs utan vårdnadshavare

Årets skol- och sommaravslutningar i Ekerö kommuns förskolor- och skolor kommer på grund av det rådande läget genomföras utan vårdnadshavare, familj och släktingar närvarande. Skolavslutningen kommer alltså att enbart vara för skolans personal och elever. Beslutet grundar sig på nuvarande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Alla skolor i kommunen kommer att återkomma med information till vårdnadshavare om hur just de firar för att skapa en glädjefull och trevlig avslutning på läsåret för alla barn, elever och personal.