2020-05-25 Utbildning och barnomsorg | Info | Corona

Återgång till 25 h/vecka för barn till föräldralediga och arbetssökande

Krisledningsnämnden har beslutat att upphäva tidigare beslut om en begränsning av Ekerö kommuns riktlinjer för kommunala och fristående förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem och öppen fritidsverksamhet (Dnr BUN19/9), om att erbjuda förskola under 15 timmar i veckan för föräldralediga och arbetslösa, enligt 8 kap. 6§ Skollagen. 

Beslutet innebär att kommunen återgår till att erbjuda 25 timmar per vecka på förskolan för barn till föräldralediga och arbetssökande.

Beslutet gäller från och med 1 juni 2020.