2020-05-05 Vuxenutbildning | Info

Behöver du utbildning för att ställa om och byta yrke?

På vuxenutbildningen kan du läsa kurser för att bli behörig att fortsätta till yrkeshögskolan eller högskolan.
Du kan också läsa en yrkesutbildning på komvux som gör dig kvalificerad att söka arbeten med stort kompetensförsörjningsbehov.
Här kan du läsa mer om Ekerö vuxenutbildning.
Om du behöver vägledning är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledning

E-post: vuxenutbildningen@ekero.se

 

Vänta inte med att investera i dig själv  - sök nu!