2018-05-21 Utbildning och barnomsorg | Info

Besök från Sydkorea

Måndagen den 21 maj hade Barn- och utbildningsförvaltningen besök av en delegation från Sydkorea. Det var rektorer och skolinspektörer som hälsades välkommen av Johannes Pålsson, Chef Barn- och utbildning och hans kollegor inom förvaltningen. Syftet med studieresan var att de ville lära sig mer om det svenska skolsystemet och hur barn- och utbildning är organiserat i Ekerö kommun.

Delegation från Sydkorea