2019-05-29 Omsorg och hjälp | Info

Brottsofferjouren västerort finns på plats tillsammans med polisen i Ekerö kommunhus, onsdag 12 juni mellan 13-15.

Då är alla varmt välkomna att komma förbi för att kunna ställa frågor och få veta mer om brottsofferjourens arbete. Varmt välkomna!

Brottsofferjouren finns för att ge stöd åt brottsutsatta, anhöriga till brottsutsatta och vittnen. Brottsofferjouren kan bistå med stödjande samtal och kan vara ett stöd under hela rättsprocessen som kan pågå i flera år. Brottsofferjouren kan vara ett stöd i att göra en polisanmälan, vara med på förhör, vara med på en rättegång och hjälpa till med skadestånd (söka ekonomisk ersättning).Du behöver inte ha gjort en polisanmälan. Du behöver inte uppge ditt namn om du inte vill och det kostar ingenting. Brottsofferjouren kan erbjuda stöd genom besök eller över telefon. Det finns inga tolkar men det finns en språkkompetens inom organisationen på ca 20 språk och stöd kan erbjudas via telefon över landet.

https://vasterort.boj.se/kontakta-oss/