2020-04-08 Omsorg och hjälp | Info | Corona

Budget- och skuldrådgivare

Är du på väg att bli arbetslös eller har coronakrisen satt andra spår i din ekonomi som oroar dig?

Passa på att ringa vår budget- och skuldrådgivare som finns till för dig som hamnat i ekonomiska svårigheter. Du får hjälp att klargöra problem och får råd om hur din ekonomi behöver förändras för att undvika att situationen förvärras. Har du redan hamnat i en skuldsituation kan vi prata om vad som behöver prioriteras.

Behöver du söka skuldsanering kan du få hjälp och stöd med ansökan. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivaren har tystnadsplikt.

Du når budget- och skuldrådgivaren genom Ekerö Direkt på telefon 08-124 57 100 följande tider:

Tisdagar 13.00-15.00

Torsdagar 10.00-12.00