2019-12-09 Trafik | Info

Busslinje 350 mot Fittja via Ekeröleden förlängs till juni 2020

Busslinje 350 sattes in på försök under våren 2019 och det är nu beslutat att bussen kommer fortsätta köra fram till juni 2020.

På Ekerösidan kan bussen angöra varje hållplats som finns på Bryggavägen mellan Ekerö centrum och färjeläget. Kommunen håller på att färdigställa en mer permanent hållplats vid färjeläget om man åker mot centrum. I söderort är Fittjas resecentrum den enda hållplatsen. Det är en smidig bytespunkt, inte bara till tunnelbanans röda linje men även till blåbuss 172 mot Flemingsberg. På bussen kan du resa med SL-kortet.

Under provperioden har busslinjen stött på en del utmaningar men många åtgärder har gjorts för att bussturerna ska fungera smidigare än tidigare. Kommunen, SL, Arriva och Färjerederiet hoppas att dessa åtgärder gör att vi kan leverera en service som man kan lita på.

Busstidtabell från 15 december 2019 - 18 juni 2020