2020-03-12 Bygga, bo och miljö | Info

Bygglovsenheten håller inte kvällsöppet på torsdagar

Tills vidare tar bygglovsenheten inte emot fysiska besök på kvällsöppet.
Bygghandläggare finns istället tillgängliga per telefon för frågor och information, helgfria torsdagar kl. 16.30-19.00.

Välkommen att ringa på något av följande telefonnummer 076-698 46 64 eller      076-698 47 04 eller 076-698 47 45.