2019-04-08 Info

Christina Hedberg blir Ekerös nya kommundirektör.

Nu är det klart vem som blir Ekerös nya kommundirektör. Christina Hedberg, i dag kommunchef i Gnesta kommun, börjar sin nya tjänst i Ekerö i höst.

Christina Hedberg
Foto: Ekerö kommun

– Ekerö är en spännande kommun med sin vackra natur, kulturarv, bra företagsklimat, aktivt föreningsliv, charmiga boendemiljöer och ändå så nära storstaden. Det händer väldigt mycket här och kommunen har en viktig roll att spela i regionen med den utvecklingspotential som infrastruktursatsningarna kommer att skapa de närmaste åren. Det är ett jättespännande uppdrag, som jag verkligen ser fram emot att ta mig an, säger Christina Hedberg.

Processen att anställa en ny kommundirektör startade hösten 2018 efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Nyligen fattade arbetsutskottet beslut om att det blir Christina Hedberg som blir Ekerös nya kommundirektör. Rekryterings-
gruppen har bestått av tre ledamöter i kommunstyrelsens arbetsskotts presidium tillsammans med HR-chefen. Ett gediget arbete, med externt stöd, ledde till att gruppen enhälligt beslutade om att föreslå Christina Hedberg som ny kommundirektör.

- Jag är glad över att kunna hälsa Christina Hedberg välkommen till Ekerö kommun. Kommundirektören spelar en mycket viktig roll som kommunens högste tjänsteman och ledare för organisationen. Vi har arbetat länge och väl med att hitta en kvalificerad kandidat och nu tycker jag att vi har hittat helt rätt person för jobbet, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens
ordförande.

Rollen som kommunens högsta tjänsteman innebär ett ansvar för kommunens hela utveckling och att skapa goda förutsättningar för den politiska ledningen att styra kommunen. Kommundirektören representerar kommunen i externa sammanhang, men är också internt sammanhållande.

FAKTA Christina Hedberg

Ålder: 45 år.
Bakgrund: Kommunchef i Gnesta kommun, tidigare VD för Handelskammaren Mälardalen mellan 2009 – 2015.
Utbildning: Pol. Mag. Statsvetenskap och Fil. Kand. Psykologi. 
Född och boende: Uppvuxen i Örnsköldsvik, bor i Bromma sedan 2015. 
Familj: Gift med Håkan, en dotter och en son samt två bonusbarn. 
Fritidsintressen: Familjen, resor till bl. a släkt och vänner, stort sång- och musikintresse, tycker om att röra på mig, älskar alpin skidåkning och har en fjällstuga i Kittelfjäll.