2015-10-02 Trafik och infrastruktur | Info

Cykelparkering invigd

Cykelparkering invigs

Idag invigdes den nya cykelparkeringen vid Tappströms busshållplats av Lars Forsell, (M) ordförande tekniska nämnden och Jonas Orring, teknik- och exploateringschef, Ekerö kommun. 

Cykelparkeringen har plats för 60 cyklar.