2014-03-19 Färingsöhemmet | Omsorg och hjälp | Info

Det nya särskilda boendet i Stenhamra

Ekerö kommun har tagit fram en detaljplan för särskilt boende på Söderströmska tomten i centrala Stenhamra, intill korsningen Uppgårdsvägen och Uppgårds skolväg. Det särskilda boendet inrymmer 64 lägenheter.

Tidplanen för byggandet av det särskilda boendet i Stenhamra är av olika skäl fördröjd. Ekerö kommun avvaktar nu beslut från Mark- och miljödomstolen vad gäller detaljplanen som har blivit överklagad.

När detaljplanen har vunnit laga kraft kommer arbetet kring planeringen av det nya särskilda boendet att återupptas med högsta prioritet.

Tillfälliga paviljonger
I avvaktan på det särskilda boendet i Stenhamra beslutade Socialnämnden den 26 februari 2014 att uppföra tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet.
De tillfälliga paviljongerna uppförs för att säkerställa det behov av platser som kommer att uppstå till dess att det nya boendet i Stenhamra är klart.
Detta görs för att de äldre som har behov av plats ska kunna erbjudas möjligheten att bo kvar i kommunen.
När det nya boendet i Stenhamra är klart kommer boende på Färingsöhemmet och personal att följa med till det nya boendet.