2019-05-21 Bygga, bo och miljö | Info

Detaljplan för Träkvista torg.

Det extrainsatta Kommunstyrelsesammanträdet tisdagen den 21 maj ställs in eftersom färdiga planhandlingar för Träkvista torg inte levererats i tid från byggherren. Nytt möte planeras i augusti. Samtliga handlingar i ärendet kommer att publiceras en vecka innan Kommunstyrelsen väntas ta beslut.

Vad är det som planeras?
Träkvista torg är ett lokalt centrum där Jungfrusundsvägen möter Ekerövägen. Här finns behov av att utveckla centrumet med ytterligare lokaler men även bostäder. Syftet med detaljplanen är att skapa ett lokalt centrum. Avsikten är att skapa en självklar mötesplats med livsmedelshandel, bostäder samt utökade lokaler för mindre butiker intill en tillgänglig och trygg torgmiljö. I detaljplanen möjliggörs även för byggande av ett äldreboende.  

Här kan du läsa mer om den pågående detaljplanen för Träkvista torg!