2019-11-06 Stamvägens förskola | Bygga, bo och miljö | Info

Detaljplaneändring för Stamvägens förskola

Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar med en detaljplaneändring för Stamvägens förskola. Samråd för planändringen pågår under perioden 6 november – 4 december 2019. Under samrådstiden finns planhandlingarna även att ta del av på Biblioteket i Ekerö centrum samt i kommunhusets entré, Tappströmsvägen 2.

Länk till detaljplan för Stamvägens förskola