2017-01-02 Info

Drottningholms förskola har brunnit ned.

Med anledning av branden på Drottningholms förskola har de barn som går på förskolan och omlokaliserats till denna vecka (vecka 1) till Stenhamra förskola. Under måndag 2 januari har Barn- och utbildningsförvaltningen m fl. haft flera krisledningsmöten med syfte att planera för verksamheten på kort och lång sikt. Mer utförlig information kommer att skickas till berörda vårdnadshavare denna vecka.

Vad är det som har hänt?
Räddningstjänsten fick larm om brand i Drottningsholms förskola strax före kl. 20.00 söndagen den 1 januari. Tre brandstationer begränsade branden och hindrade den från att sprida sig till intilliggande byggnader. Själva förskolebyggnaden gick dock inte att rädda.
Ingen ska ha skadats i branden, och det finns inga uppgifter om att någon person ska ha funnits i byggnaden då det började brinna. Brandorsaken är ännu okänd.