2017-12-14 Bygga, bo och miljö | Näringsliv och arbete

E-tjänst för att söka bygglov

Nu finns vår nya e-tjänst Bygga och bo tillgänglig.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov digitalt här. 

E-tjänsten är under utveckling och vi vill gärna veta vad du tycker.

Du kan svara här 

Länk direkt till e-tjänsten.