2016-11-29 Info

Ekerö Bostäder och Heimstaden kan bilda partnerskap

Adam Reuterskiöld (M) föreslår i ett ordförandeförslag att kommunledningskontoret utreder förutsättningarna till ett partnerskap mellan Ekerö Bostäder AB och Heimstaden Bostad AB. Förslaget behandlas på Kommunstyrelsen den 29 november.

-       Ekerö kommun står inför en spännande utveckling. Allt fler får upp ögonen för att Ekerö är en bra kommun att leva och bo i vilket leder till att fler flyttar hit. Inom en snar framtid kommer vi gå från en landsbygdskommun till en småstad. Det är naturligtvis positivt men innebär också utmaningar. För att möta utvecklingen behöver vi bygga bostäder i en betydligt snabbare takt än vad vi har gjort tidigare. Heimstaden Bostad AB är en stabil aktör som har väldokumenterad och lång erfarenhet av att samarbeta med kommuner kring att utveckla och förvalta bostadsfastigheter. Ett partnerskap skulle innebära en förstärkning av vårt eget bostadsbolag genom att vi tillför den extra kompetens, de resurser och det kapital som behövs för att möta utvecklingen och öka byggtakten. Att vi får fler bostäder med olika upplåtelseformer i kommunen är positivt för alla kommunens medborgare och därför vill jag ge kommunledningskontoret uppdraget att utreda frågan vidare, säger Adam Reuterskiöld (M) Kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun.

Heimstaden Bostad AB inkom med ett förslag om partnerskap den 28 november. På kommunstyrelsen den 29 november lägger Adam Reuterskiöld ett ordförandeförslag där kommunledningskontoret ges uppdraget att utreda förutsättningarna för ett partnerskap mellan Ekerö Bostäder AB och Heimstaden Bostad AB. Om förslaget röstas igenom ska kommunledningskontoret utreda förutsättningarna och återkomma till kommunstyrelsen.