2019-12-18 Info

Ekerö Kommun och hyresgästföreningen har kommit överens om bostadshyror för 2020

Ekerö Kommun har nu träffat en överenskommelse med Hyresgästföreningen om hyreshöjning för 2020. Denna överenskommelse innebär att Ekerö Kommun följer Ekerö Bostäders hyreshöjning om 1,95 % för 2020. 
Höjningen sker med start den 1 januari 2020 och gäller fram till sista december.