2019-12-19 Bygga, bo och miljö | Info

Ekerö kommun är bästa småhuskommunen

Villaägarnas riksförbund har rankat Sveriges bästa kommuner ur ett småhusperspektiv och Ekerö Kommun kammar hem förstaplatsen.

Kommunerna rankas efter kategorierna trygghet, småhusbyggande, låga kostnader för vatten och avlopp samt sophämtning. Ekerö toppar denna kategori av kommuner bland annat för att man har en ovanligt hög andel småhus i kommunen för att vara så storstadsnära. Kommunerna delas in i två kategorier, 141 landsbygdskommuner och 149 övriga kommuner. Som övriga kommuner räknas främst storstads- och storstadsnära kommuner. Där toppar Ekerö före Staffanstorp och Österåker. Bland landsbygdskommuner toppade Båstad.

Rapporten i sin helhet