2019-10-08 Info

Ekerö kommun bland de femton bästa på social hållbarhet

När Dagens Samhälle för fjärde gången rankar kommuner efter hur väl de klarar målen i FN-satsningen Agenda 2030 kommer Ekerö kommun på fjortonde plats av 46 storstadskommuner i landet. Rankingen gäller den här gången det tredje globala målet – God hälsa och välbefinnande.

I mätningen ingår mått som bland annat medellivslängd, sjukskrivningstal, fallolyckor och antibiotikaförsäljning. Nya kommundirektören Christina Hedberg är såklart glad:

- Det är glädjande att vi redan ligger bra till inom det här viktiga området. Samtidigt finns det utvecklingspotential, och det är svårt att säga exakt vad det goda resultatet beror på, menar Christina, och fortsätter:

 - Vi vet att vi har en väl fungerande äldreomsorg, en av de bästa i Sverige. Vårt läge nära storstad men med landsbygdens lugn och möjligheter till återhämtning nära natur och vatten kan säkert också bidra till god hälsa.

FN har antagit sjutton globala utvecklingsmål inom Agenda 2030. Syftet är att nå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Många kommuner ser nu över hur man ännu bättre ska kunna bidra till målen, inom ramen för den kommunala verksamheten. I Ekerö kommun finns frågan på agendan inför verksamhetsplaneringen 2020.

 Fakta:

Det tredje målet om God hälsa och välbefinnande mäter sju nyckeltal:

- Medellivslängd hos kvinnor.

- Medellivslängd hos män.

- Andel långtidssjukskrivna med psykisk sjukdom eller syndrom samt beteendestörningar.

- Fallskador per 100 000 invånare under en tid på tre år.

- Förändring av fallskador under en tid på tre år.

- Antibiotikaförsäljning, antal recept per tusen invånare, genomsnitt under tre år.

- Förändring av antibiotikaförsäljning.

Ovanstående nyckeltal har tagits fram av Rådet för främjande av kommunala analyser på uppdrag av SKL. Dessa har därefter bearbetats av Dagens Samhälle.