2015-11-23 Omsorg och hjälp | Info

Ekerö kommun förlänger överenskommelsen med Stockholms stad om tillfälliga platser för ensamkommande barn

Situationen i det svenska migrationssystemet är fortsatt väldigt ansträngt och både Migrationsverket och Stockholms stad är angelägna om att vi ska fortsätta att bistå med tillfälliga boendeplatser i Stenhamra. Utifrån den rådande situationen i landet och med tanke på hur väl det har fungerat i Stenhamra så har vi valt att förlänga överenskommelsen med Stockholm.

Den nya överenskommelsen avser 60 platser för ensamkommande barn och ungdomar och den gäller tillsvidare så länge behovet av särskilda ankomstboenden kvarstår med en månads ömsesidig uppsägning.

Ekerö kommun har sedan tidigare en överenskommelse med Stockholm stad om att använda Stenhamra förskolas gamla lokaler som ankomstboende för uppemot 50 ensamkommande barn och ungdomar. Överenskommelsen gällde för tre veckor.

Ankomstboendet har nu varit i drift i lite drygt 2 veckor och så här långt har allt gått mycket bra. De cirka 110 barn och ungdomar som har mellanlandat i Stenhamra under några dagar har fått en bra start på sitt nya liv i Sverige. Personalen och volontärerna på plats gör ett fantastiskt arbete för att få allting att fungera och för att ge barnen/ungdomarna en meningsfull vardag.

Vi har en tät dialog med Stockholms stad och följer noggrant den nationella utvecklingen. Ankomstboendet i Stenhamra gamla förskola är som tidigare nämnt en tillfällig lösning och på sikt ska lokalen rivas för att bereda plats åt annan bebyggelse.

Om du har frågor om ankomstboendet i Stenhamra så är du välkommen att kontakta Ekerö kommuns kontaktcenter Ekerö Direkt på telefon: 08-124 571 00.