2016-05-23 Info

Ekerö kommun har utsetts till en av Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor 2016

Bakom utnämningen står Karriärföretagen, som sedan 2011 identifierat Sveriges främsta arbetsgivare. Utmärkelsen att vara en av Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor delas årligen ut till organisationer som fokuserar på medarbetarnas utveckling, ett ökat engagemang och en förbättrad arbetsplats.

Juryns motivering lyder: Ekerö kommun har framgångsrikt skapat en professionell organisation med korta beslutsvägar och stora möjligheter. Ett målmedvetet värdegrundsarbete och satsningar på kompetensutveckling ger goda förutsättningar för det ständiga förbättringsarbetet inom kommunens verksamheter och innebär samtidigt stora möjligheter för medarbetarna. Tillsammans med sina motiverade och engagerade medarbetare står det klart att Ekerö kommun är en av Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor.

–  Det är glädjande att vi kan erbjuda en attraktiv arbetsplats för våra engagerade medarbetare och jag ser den här utmärkelsen som ett kvitto på att vårt ständiga förbättringsarbete ger resultat. Samtidigt är jag medveten om att det fortfarande finns en hel del vi kan göra för att bli en ännu bättre och attraktivare arbetsgivare. Hur vi uppfattas är dessutom en färskvara så det gäller att aldrig slå sig till ro utan att hela tiden fortsätta att jobba målmedvetet med dessa frågor. Den här utmärkelsen uppmuntrar oss i det fortsatta arbetet och sprider förhoppningsvis även en positiv känsla i organisationen, säger Lars Hortlund, Kommundirektör.

–  Engagerade och kompetenta medarbetare är en av våra viktigaste resurser för att möta framtidens utmaningar och hitta nya sätt att skapa nytta för våra medborgare. Då krävs det att vi uppfattas som en bra och utvecklande arbetsplats, vilket är ett av kommunstyrelsens mål under mandatperioden. Karriärföretagens utmärkelse är ett erkännande om att vi är på rätt väg, Adam Reuterskiöld (M), Kommunstyrelsens ordförande

Utnämningen baseras på resultatet från Karriärföretagens egna kulturbedömnings-index där man analyserar hur bra organisationer är på att engagera sina medarbetare samt också resultatet från en anonym medarbetarundersökning som medarbetare på Ekerö kommun har svarat på. Inför Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor har över 500 organisationer utvärderats utifrån karriär- och utvecklings-möjligheter, medarbetarengagemang, rekrytering, internt- och externt employer brand m m.

Det slutgiltiga urvalet har sedan gjorts av en jury av interna Employer Branding och Rekryteringsexperter som granskat underlaget för respektive organisation. I processen har över 16000 recensioner samlats in och analyserats för att komma fram till de som belönas med utmärkelsen att vara en av Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor.

Kontakt Ekerö kommun:

Johan Elfver,

Informationschef

073-660 40 92

Ekerö kommun
Ekerö är en växande småstad 1 mil från Stockholms innerstad. I en nära framtid, och när ”Förbifart Stockholm” är klar, kommer Ekerö att vara länets mest attraktiva kommun att bo och verka i. Utöver lugnet, naturen och närheten till stadspulsen så erbjuder Ekerö en professionell kommunal organisation med korta beslutsvägar och en stark drivkraft att ”ständigt göra allt lite bättre”. 

Ekerö kommun som arbetsgivare har idag cirka 1500 medarbetare som tillsammans ser till att ge ekeröborna den allra bästa kommunala servicen.

Att vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda och stolta medarbetare har stor betydelse för att säkra en fortsatt positiv utveckling av kommunens verksamheter. Viktiga områden vi fokuserar på är kompetenta och ansvarstagande medarbetare, attraktiva anställningar, ett gott ledarskap och hälsofrämjande arbetsplatser. Arbetet grundas på kommunens värdegrund:

Professionellt förhållningssätt – Kommunikation (öppen dialog) – Engagemang