2015-10-29 Omsorg och hjälp | Info

Ekerö kommun hjälper Stockholms stad med ankomstboende för ensamkommande barn.

Ekerö kommun är nu överens med Stockholm stad om använda Stenhamra förskolas gamla lokaler som ankomstboende för uppemot 50 ensamkommande barn.  Överenskommelsen gäller för tre veckor med start någon gång under vecka 45.