2018-02-07 Info

Ekerö kommun i dialog med Silviahemmet och BoKlok

Ekerö kommun konstaterar att Mark- och miljödomstolen har upphävt byggnadsnämndens beslut rörande nybyggnationen av byggnadskonceptet BoKlok vid Silviahemmet.

-Byggnadsnämnden önskar att tillsammans med sökanden, BoKlok, ha en dialog om nuläget kring domslutet och hur ärendet går vidare med eventuella ändringar framgent. Vi återkommer när vi har mer information att förmedla, säger Arnulf Langlet (M), Byggnadsnämndens ordförande Ekerö kommun.

-Jag konstaterar att Mark- och miljödomstolen har upphävt byggnadsnämndens beslut om bygglov som fattades av en enig nämnd utifrån korrekta underlag från våra tjänstemän. Ärendet överklagades initialt till Länsstyrelsen som fastställde kommunens beslut. Jag tycker att det är mycket tråkigt å Silviahemmets vägnar eftersom vi är stolta över att ha en så fin verksamhet i vår kommun. Nu kommer mina kollegor att föra dialog med Silviahemmet och BoKlok om domslutet och vägen framåt, säger Adam Reuterskiöld (M), Kommunstyrelsens ordförande Ekerö kommun  

Om Boendekonceptet SilviaBo
SilviaBo är ett vanligt boende, inget vårdboende. En lägenhet anpassad för en person drabbad av demenssjukdom och dennes partner, till en rimlig kostnad. En bostad för ett fortsatt tryggt och fungerande liv så länge det är möjligt. Silviahemmets kunskap om demenssjukdom, funktionell och demensvänlig miljö – Ikea:s kunskap om inredning, smarta lösningar och trivsamma hem – BoKlok:s kunskap om bostadsbyggande med ekonomiskt och hållbart tänkande, har i ett gemensamt arbete lett till konceptet SilviaBo.

Om Stiftelsen Silviahemmet
Grundades på initiativ av H.M. Drottning Silvia på alla hjärtans dag 1996. Silviasyster- och Silviasjuksköterskeutbildning samt utbildningscertifieringar av hela enheter paras med breddutbildningar i praktisk demensvård för olika personalkategorier inom vården. Silviahemmet strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av god vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras anhöriga.