2020-03-17 Ekgården | Omsorg och hjälp | Info | Söderströmsgården | Corona

Ekerö kommun inför besöksstopp på äldreboenden

För att värna om de boendes trygghet och hälsa samt hindra smittspridning har Ekerö kommun infört tillfälligt besöksstopp på äldreboenden.

Om det finns särskilda skäl att besöka anhöriga kan du ta kontakt med boendets personal.

Besöksstoppet gäller från den 17 mars tillsvidare.

Mer information för invånare finns på: www.ekero.se/corona

Vid frågor ring 08-124 570 80

Tack för visad hänsyn!