2019-05-08 Info

Ekerö kommun inleder partnerskap om samverkan med civilsamhället med staden Kutaisi i Georgien.

Adam Reuterskiöld (M), Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Sandin (MP), gruppledare, Elisabet Lunde, Chef Kultur- och Fritidsförvaltningen och Riccard Slettengren Badiali, Utvecklingsledare på Kultur- och fritidsförvaltningen besökte nyligen staden Kutaisi i Georgien. Syftet med resan var att undersöka förutsättningarna för ett kommunalt partnerskap på området samverkan och dialog med civilsamhället. Kommunala partnerskap finansieras av SIDA-medel och ”ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer” 

Kommunalrådet på besök i Georgien

Besök i staden Kutaisis stadshus - Från vänster: Riccard Slettengren Badiali, utvecklingsledare Kultur och fritidsförvaltningen, Ulrika Sandin (MP), Adam Reuterskiöld (M), Kommunalråd och Elisabet Lunde, förvaltningschef, Kultur och fritidsförvaltningen

- Både Kutaisi och Ekerö har pågående processer som syftar till att utveckla samverkan med civilsamhället. Vi tror att ett partnerskap kommer att medföra att vi lär av varandras respektive erfarenheter. Vi hoppas också att partnerskapet ytterligare ska öka intresset och förståelsen bland politiker, tjänstepersoner, civilsamhällesaktörer och medborgare för hur samverkan med civilsamhället på ett positivt sätt kan påverka tillit, delaktighet och transparens i våra kommuner, säger Adam Reuterskiöld (M) Kommunstyrelsens ordförande.

Besök i Georgien

Tillsammans med ordförande i kommunfullmäktige Nikoloz Lataria och chefen för kutasisi internationella avdelning Shorena Khukhua – från vänster:Ulrika Sandin (MP), Elisabet Lunde, Adam Reuterskiöld, Nikoloz Lataria och Shorena Khukhua

- Under förberedelsefasen vill vi undersöka förutsättningarna för att utveckla samverkan mellan civilsamhället (föreningar, nätverk och engagerade medborgare) och våra respektive kommuner, Kutaisi och Ekerö, säger Elisabet Lunde, Chef Kultur- och fritidsförvaltningen.

 Besök hos organisation som jobbar med civil samverkan

 Besök hos den georgiska organisationen Centers for Civic Engagement

-      Vi kommer att identifiera ett gemensamt fokusområde, så som dialog mellan kommun och civilsamhälle, delaktighet i kommunala beslutsprocesser, social inkludering eller samverkan mellan civilsamhälle och kommun i gemensamma projekt. Ambitionen är därefter att formulera en projektidé och att arbeta vidare med den inom ramen för det kommunala partnerskapet,säger Riccard Slettengren Badiali, utvecklingsledare på Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Kommunfullmäktiges ordförande i Kutaisi i Georgien

Från vänster: Ordförande i kommunfullmäktige Nikoloz Lataria, borgmästare Giorgi Chigvaria, och vice borgmästare Nino Tvaltvadze.

Kommunala Partnerskap
Kommunalt Partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform. Den ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska, lokala myndigheter både i samarbetsländerna och Sverige.
Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom något, eller några av följande kärnområden: 

  • Jämlik/rättvis och inkluderande behandling
  • Deltagande och delaktighet
  • Transparens och insynsmöjligheter
  • Möjlighet till ansvarsutkrävande

Kommuner, Landsting, Regioner och regionala Kommunalförbund i Sverige kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av de samarbetsländer som finns utpekade.

De länder som finns tillgängliga för samarbete är: Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kosovo, Nordmakedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina, Indonesien, Kina, Vietnam, Botswana, Kenya, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zambia.

Här är en sammanfattning av Sidaansökan och ICLD:s kommentar.