2020-05-06 Bygga, bo och miljö | Info | Badhuset

Ekerö kommun tilldelar kontraktet för badhuset till byggföretaget COBAB

Planeringen inför badhuset på Träkvistavallen är i full gång. I mars 2020 beslutade tekniska nämnden att tilldela kontraktet till byggföretaget COBAB. Ett företag som specialiserat sig på badhus.

Ekerö kommun har valt ett för kommunen nytt sätt att driva projektet. Det ska ske i samverkan med COBAB, vilket innebär att kommunen beskriver funktionerna och berättar hur man vill driva badhuset, under det att COBAB ställer upp med erfarenhet och kunskap från andra badhus. Arbetet ska drivas med gemensamma mål. Det övergripande målet är ett badhus i enlighet med det program som har fastställt av kommunfullmäktige och inom beslutat budget.

- Upphandlingen av byggföretaget är ytterligare ett viktigt steg på vägen mot det av många efterlängtade badhuset som Ekeröalliansen har som mål att inviga byggstarten för under mandatperioden. Det kommer att bli en ny och uppskattad mötesplats för kommunens alla invånare i framtiden, säger Adam Reuterskiöld (M), Kommunstyrelsens ordförande.

COBAB har specialiserat sig på badhus och håller för närvarande på att avsluta badhuset i Enköping. Förutom Ekerö har COBAB nyligen tecknat kontrakt för att bygga badhus i Täby.

- Badhuset är ett tekniskt komplicerat projekt och det är därför viktigt att tidigt få in en kunnig entreprenör med erfarenheter från liknande projekt. Att arbeta i samverkan tror vi på och det kan bli en arbetsform vi använder även i andra projekt, säger Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef, Ekerö kommun.

Under året ska handlingarna tas fram så att byggnationen kan påbörjas till nästa sommar. Som ett förberedande arbete ska nya omklädnings- och mötesrum byggas. Det arbetet sätts igång inom kort och ska vara klart innan badhuset kan byggas. Badhuset väntas stå klart i slutet av 2022.

 

För mer information, kontakta:
Johan Elfver,
Press- och näringslivschef, Ekerö kommun
Telefon: 073-660 40 92
E-post: johan.elfver(at)ekero.se

Carl Nordblom,
Politisk sekreterare (M)
Telefon: 076-495 49 62
E-post: carl.nordblom(at)politik.ekero.se