2020-03-23 Näringsliv och arbete | Info | Corona

Ekerö kommuns åtgärder för att stödja det lokala näringslivet

Med anledning av coronavirusets framfart påverkas många av Ekerö kommuns lokala företag negativt rent ekonomiskt. Ekerö kommun är en företagarkommun och kommunen behöver vidta åtgärder som kan underlätta vardagen under denna kristid för våra företagare. Samtidigt samarbetar kommunen med lokala företag för att stödja länets sjukvård med tillverkning av handsprit och grundskolorna bidrar med att tillverka skyddsvisir. 

- Ekerö kommun är beroende av Ekeröföretagarna och flera branscher vittnar om en dramatisk nedgång och varsel då bland annat hotellnätter, konferensbokningar och restaurangbesök ställs in. Ekerös näringsliv är omfattande och mångfasetterat och företagsamhet är grunden för vårt välstånd och det som driver vårt samhälle framåt. Det skapar arbetstillfällen och tillväxt, vilket i sin tur ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande Ekerö kommun.  

Ekerö kommun står väl rustat för att hantera Coronasituationen. Sedan slutet av februari har kommunen haft sin krisorganisation aktiverad och samverkan sker aktivt med det övriga länet. Sedan 17 mars är även Krisledningsnämnden aktiverad. Målsättningen är att upprätthålla samhällsfunktionerna så långt som möjligt, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande Ekerö kommun.  

- Många företag är i akut behov av stöd. Vi ser till att stötta våra företag och kommer att försöka hålla alla pågående projekt och upphandlingar i gång. Kommunen kan vare sig juridiskt eller resursmässigt lösa de stora problemen som drabbar företagen, men det vi kan bistå med gör vi nu genom dessa åtgärder jag presenterat i ett ordförandebeslut, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ekerö kommun har tagit fram flera olika åtgärder för att stötta det lokala näringslivet:

• Förlänga betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 90 dagar.
• Korta ned betaltiden till leverantörer till 20 dagar till alla leverantörer (gäller ej myndigheter kommuner).
• Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
• Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska.
• Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
• Upprätta en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden.
• Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
• Förändra riktlinjerna för att möjliggöra att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan)
• Se över om vi kan tidigarelägga planerade kommunala investerings eller renoveringsprojekt.

Hela kommunledningen står enad bakom stödet till Ekeröföretagarna och värdesätter det lokala näringslivet högt och har stor förståelse för de enorma problem som uppstått. I dessa Coronatider är det många som vill hjälpa till och det gör även våra företag. Kommunen uppmanar invånarna att stötta de lokala restaurangerna och butikerna. Många restauranger och caféer har anpassat sitt arbetssätt och erbjuder hämtmat och/eller hemkörning. Vissa kör hem utan kostnad.

- Ekerö kommun har precis som många andra slut på handsprit inom omsorgen av äldre och funktionsnedsatta. Vi har därför kontaktat ett lokalt företag, Nordium, som tillverkar parfym, tvål och schampo mm. De kan tillverka stora mängder med handsprit men saknar flaskor och därför har vi bett Kiviks musteri om hjälp med flaskor. Nu kan vi också bistå länets sjukhus med handsprit om så behövs, säger Christina Hedberg, kommundirektör, Ekerö kommun.

- Ett annat mycket bra exempel är att våra fantastiska elever i Ekerö kommuns grundskolor tillverkar mängder av fullt funktionsdugliga visir i laminatplast till äldreomsorgen. Kommunen har också dragit igång en förmedling av volontärtjänster, bland annat med en lokal ”Hjälpgrupp Corona” på Facebook. Vi har redan 700 volontärer. Vi gör också en inventering av alla medarbetares kompetens och frivillighet avseende att arbeta i andra verksamheter, avslutar Christina Hedberg.

För mer information, kontakta:

Carl Nordblom (M),
Politisk sekreterare, Ekerö kommun
Telefon: 08-124 570 25
E-post: carl.nordblom@politik.ekero.se 

Johan Elfver,
Press- och näringslivschef, Ekerö kommun
Telefon: 073-660 40 92
E-post: johan.elfver@ekero.se