2020-06-16 Info

Enkätundersökning om trygghet i Ekerö

Polisen i lokalpolisområde Vällingby arbetar med tryggheten i ditt område. För att göra det på bästa sätt vill vi gärna veta vad du tycker. Lokalpolisområde Vällingby/Ekerö genomför nu en uppföljande medborgarundersökning om trygghet. Syftet med enkäten är att svaren från ekeröborna ska utmynna i så kallade medborgarlöften som Polisen och kommunen i samverkan ska jobba för att uppfylla. 

Förra gången genomfördes undersökningen våren 2019 och då svarade 3 600 personer, de flesta ekeröbor, på frågor om trygghet. Det var ett väldigt högt deltagande och visar med tydlighet att frågan är viktig för kommunens invånare. Många av de kloka synpunkter vi fick har vi jobbat vidare med och nu vill vi följa upp dessa för att se om det givit någon effekt samt om några andra frågeområden har förändrats sedan förra undersökningen.  

Du kommer till enkätundersökningen här!

Stort tack på förhand för ditt svar som hjälper oss förbättra tryggheten på Ekerö!

Med vänliga hälsningar,
Ekerö kommun och Lokalpolisområde Vällingby/Ekerö