2020-01-14 Avfall | Info

För dig som bytt storlek på sopkärlet

Då intresset för att byta kärlstorlek är väldigt stort kan det komma att ta tid innan din beställning blir utförd.
Om du gått ner i kärlstorlek kommer du dock betala den nya taxan från och med 2020-01-01 oavsett när ditt nya kärl levereras.
Om du valt en större kärlstorlek kommer taxan börja gälla först när ditt kärl levererats.

Har du frågor gällande kärl eller den nya taxan, vänligen kontakta kundservice på Roslagsvatten AB. info@roslagsvatten.se eller 08-540 835 00

För att läsa om den nya avfallstaxan