2020-03-31 Kultur och fritid | Bibliotek | Ekebyhovs slott | Uppleva och göra | Info | Corona

Förbud mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare

Kommunens förhållningssätt till regeringens beslut om att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare.

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare.

Folkhälsomyndigheten har därefter kommit med av kompletterande riktlinjer som riktar sig till alla verksamheter i Sverige, kommuner, regioner och föreningar.

Nya rekommendationer för kommunala verksamheter är därför:
För alla evenemang, sammankomster och verksamheter i kommunala lokaler och som drivs av kommunen ska en riskbedömning göras före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

I riskbedömning tas hänsyn till: 

- Begränsa antal deltagare i förhållande till lokalens storlek
- God kapacitet för möjlighet till handhygien
- Aktivitet med nära kontakt mellan deltagare undviks
- Undvik långvariga aktiviteter

Tillgång till kommunens lokaler och Idrottsanläggningar
  • För upplåtelse av kommunens lokaler rekommenderas föreningar och andra aktörer göra en riskbedömning. Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin hemsida med information och underlag till arrangörer av evenemang för färre än 50 personer. Ta del av  checklista för att minska risken att covid-19 sprids. Checklista från Folkhälsomyndigheten

  • Omklädningsrum i kommunens anläggningar är öppna. Föreningar uppmanas att göra riskbedömningar inför användande så att det inte blir för många i omklädningsrummen men ändå hålla öppet för möjlighet till att tvätta händer.

  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar föreningar att träna utomhus. Kommunen välkomnar att föreningarna använder allmänna ytor för träning utomhus men bör respektera att även allmänheten rör sig i områdena.

  • För information om inställda arrangemang från föreningsliv eller andra aktörer hänvisar vi till resp arrangör.

Bibliotek och kulturhus
Biblioteken håller öppet som vanligt. Biblioteket gör löpande riskbedömningar om förväntade besökstal i kulturhus och bibliotek och får avvisa besökare om det sammantagna antalet i kulturhuset överstiger 50 personer. Respektera bibliotekets anvisningar om avstånd till andra besökare i lokalen.

Fritidsgårdarna och fritidsklubbar
Fritidsgårdar och fritidsklubbar håller öppet som vanligt. Aktiviteter som kan innebära ökad smittorisk, på grund av högt deltagarantal, begränsas i förhållande till lokalens utformning. Om möjligt bedrivs aktiviteten utomhus. Riktlinjer om avstånd vid servering av mellanmål.

Kulturskola
Kulturskola håller öppet som vanligt. Aktiviteter som kan innebära ökad smittorisk, p g av högt deltagarantal, begränsas i förhållande till lokalens storlek dock max 50 deltagare. Respektera kulturskolans anvisningar om avstånd i lokalerna.

Ekebyhovs slott
Slottet tar inte emot externa bokningar utan bara interna dvs från kommunal verksamhet. Med hänsyn till lokalens utformning och storlek kan det sammanlagda besökstalet överskrida 50 personer på interna konferenser under förutsättning av god spridning i lokalen. Restaurangdelen följer nationella rekommendationer för minskad smittspridning i restauranger bl a om gles bordsittning.