2019-06-28 Näringsliv och arbete | Info

Från den 1 juli 2019 krävs tillstånd för att få sälja tobaksvaror

Från och med den 1 juli 2019 måste du som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd. Du får fortsätta att sälja tobak tills dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

Du som inte anmält tobaksförsäljning före 1 juli 2019 får inte påbörja din tobaksförsäljning förrän du ansökt och fått försäljningstillstånd av kommunen.

När ansökan kommer in gör kommunen en prövning för att se om sökanden är personligt och ekonomisk lämplig för att få sälja tobak, det gäller både enskilda personer som partihandlare. 

Blanketter för att ansöka om tillstånd att sälja tobaksvaror kommer att finnas på kommunens hemsida från 1 juli 2019.

Kommunen kommer att ta ut en avgift för att ansöka om tillståndet.

Länk till ansökningsblankett och till den nya taxan hittar du här.

Nya regler om rökfria utomhusmiljöer
Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag som påverkar dig som bedriver verksamhet eller äger lokaler som allmänheten har tillträde till. Exempelvis är du ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entrén till lokalerna. 
Läs om de nya reglerna här.