2016-06-14 Gustavalund förskola | Trafik | Utbildning och barnomsorg | Info

Gustavalund förskola får ansiktslyftning

Nu har äntligen arbetet startat med att ge Gustavalund förskola ett lyft. Förskolan ska moderniseras med bland annat nya ytskikt.

Arbetet pågår under 2016 och är uppdelat i etapper  barn och byggnadsarbetare samsas hela tiden under samma tak men på detta vis minimeras störningarna för verksamheten. När en etapp är klar kan barn och personal flytta in i nyrenoverade lokaler och renoveringsarbetet fortsätter i de lokaler de lämnat.

Som vid alla ombyggnationer kan tillfälliga störningar i trafik eller på annat sätt uppstå. Vi ber om ursäkt för det och hoppas att tanken på barnens nya fina lokaler är plåster på såren.