2020-08-05 Omsorg och hjälp | Info | Ekerö hemtjänst

Hemtjänst till personer som tillfälligt vistas i Ekerö kommun from 11 augusti

Mot bakgrund av att situationen med covid-19 har förändrats väsentligt till det bättre för kommunens verksamheter har Ekerö kommuns socialförvaltning fattat beslut om att ge hemtjänst till personer som vistas tillfälligt i kommunen. Beslutet utifrån verkställighet av biståndsbeslut gäller från och med tisdagen den 11 augusti.