2019-11-07 Bygga, bo och miljö | Info

Medborgardialog om Stenhamra centrum

Stort tack till alla medverkande i vår medborgardialog om utvecklingen av Stenhamra centrum. Nu pågår arbetet med att sammanställa alla perspektiv som kommit in. 

Redan nu kan du ta del av de närmare 30 perspektivinsamlingsmöten med föreningar, affärsidkare, förtroendevalda, skolungdomar och andra intressentgrupper som vi har haft.

Här kan du ta del av en sammanställning av alla perspektiv

Mer information om detaljplanen och medborgardialogen: Information om detaljplanen och dialogprocessen

Anonyma synpunkter: Lämna anonyma synpunkter

Frågor? Kontakta: dialogstenhamra@ekero.se