2018-01-08 Utbildning och barnomsorg | Info

Höjd avgift för fritidsklubb

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att höja avgiften för öppen fritidsverksamhet, så kallad fritidsklubb, från 350 kr till 400 kr per termin. Den nya avgiften gäller från och med den 1 januari 2018. För fritidsklubb gäller en fast administrativ avgift för vårtermin och hösttermin och grundar sig inte på hushållets gemensamma inkomst.

Fritidsklubbar erbjuder verksamhet för barn i skolår 4-6 efter skoldagens slut. Fritidsklubbarna är till för barn som går i kommunala och fristående skolor inom och utanför kommunen.