2017-12-29 Skola | Förskola | Utbildning och barnomsorg | Info

Höjd maxtaxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Från och med den 1 januari 2018 höjs inkomsttaket för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.  Det innebär att samtliga avgifter inom barnomsorgen kommer att höjas från årsskiftet. 

I Ekerö kommun tillämpas maxtaxa för verksamhet i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Avgiften för barnomsorg är inkomstrelaterad med en maximal avgift per barn. 

Avgiften för förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem beräknas utefter hushållets gemensamma inkomst före skatt och på hur många barn som familjen har inskrivna på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Inkomsttaket ändras varje år och bestäms av Skolverket. Inkomsttaket höjs från den 1 januari 2018 från 45 390kr till 46 080kr. Det innebär att samtliga avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kommer att höjas från årsskiftet. Överstiger hushållets gemensamma inkomst 46 080kr gäller maxtaxa.

Uppdatera inkomstuppgifter

Logga in i Självservice Barn och utbildning och uppdatera era inkomstuppgifter så att vi fakturerar er rätt avgift för barnomsorgen. Det kommer att skickas ut en påminnelse löpande för dem som inte har uppdaterat sina inkomstuppgifter under det senaste året. Väljer ni att avstå från att registrera hushållets gemensamma inkomster väljer ni också att acceptera maxtaxa.

Förskola/pedagogisk omsorg

Antal barn
Avgift per barn
Maxtaxa 2017
Maxtaxa 2018
Barn 1      3%      1362 kr      1 382 kr
Barn 2      2%      908 kr      922 kr
Barn 3      1%      454 kr      461 kr

Fritidshem

Antal barn
Avgift per barn
Maxtaxa 2017Maxtaxa 2018
Barn 1      2%      908 kr      922 kr
Barn 2      1%      454 kr      461 kr
Barn 3      1%      454 kr      461 kr