2019-12-17 Utbildning och barnomsorg

Från och med den 1 januari 2020 höjs inkomsttaket för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Klicka här för att se avgifterna för förskola & pedagogisk omsorg

Klicka här för att se avgifterna för fritidsverksamhet

I Ekerö kommun tillämpas maxtaxa för verksamhet i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Avgiften för barnomsorg är inkomstrelaterad med en maximal avgift per barn. Avgiften beräknas utefter hushållets gemensamma inkomst före skatt och på hur många barn som familjen har inskrivna på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.  

Inkomsttaket ändras varje år och bestäms av Skolverket. Inkomsttaket höjs från 47 490 kr till 49 280 kr. Det innebär att samtliga avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kommer att höjas från årsskiftet.

Uppdatera inkomstuppgifter

Logga in i Självservice Barn och utbildning och uppdatera era inkomstuppgifter så att ni betalar rätt avgift för barnomsorgen. En påminnelse skickas ut löpande för dem som inte har uppdaterat sina inkomstuppgifter under det senaste året. Väljer ni att avstå från att registrera hushållets gemensamma inkomster väljer ni också att acceptera maxtaxa.