2019-02-14 Uppleva och göra | Info

Idélabbet invigt under pompa och ståt.

Varmt välkommen till Idélabbet! Vi finns i en kreativ yta på Mälarö torg 14B (baksidan av huset) och har öppet på måndagar och tisdagar kl. 11.00-18.00 och på torsdagar kl. 16.00-21.00. Om du inte kan titta förbi dessa tider så skriv till idelabbet@ekero.se för att boka möte en annan tid.

Från vänster:  Amalia Sjindjapkin, Amanda Sjöberg och Riccard Slettengren

Invigningsceremonin förrättades av Helena Butén-Langlet (M), ordf. Kultur- och fritidsnämnden och Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M)

Under hösten 2018 öppnade civilsamhällets eget idélabb på Mälaröarna. Hit kan du som medborgare eller förening vända dig för att få hjälp att förverkliga din idé som kommer samhället och medborgarna till gagn. Det kan till exempel handla om att starta en insamling för en fråga du tycker är viktig, utveckla en tävlingsplattform för e-sports eller anordna en konsert på ett äldreboende.

På Idélabbet arbetar civilsamhällets idécoacher. De kan hjälpa dig i de olika steg som gör att ditt projekt lyckas. Vill du ha hjälp med att anordna en workshop, nå ut till relevanta aktörer, få coaching i en bidragsansökning eller tips på vilka lokaler som finns att använda? Eller kanske är det så att du vill göra något för samhället men du vet inte riktigt vad? Då kan du träffa en idécoach för att bolla tankar och tillsammans utveckla en idé.

Vill du att våra idécoacher ska komma till din verksamhet och berätta mer, eller har du förslag på hur vi kan utforma vår verksamhet? Hör av dig till Amalia Sjindjapkin eller Amanda Sjöberg genom att skriva till idelabbet@ekero.se eller ringa: 08-124 573 12 / 08-124 573 13