2018-10-12 Trafik och infrastruktur | Info

Information från Trafikverkets färjerederi

Trafikverkets färjerederi kommer att skicka färjan Pluto på varv för planerat underhåll från och med 15 oktober och fyra veckor framåt. Tidtabellen påverkas inte och Färjan Pluto kommer att ersättas av andra färjor som tar något färre bilar vilket kan medföra en del köbildning.