2020-03-17 Kultur och fritid | Uppleva och göra | Info | Corona

Information från kultur-och fritidsförvaltningens verksamheter

Med anledning av utbrottet av Corona covid-19 har kultur- och fritidsförvaltningen beslutat att vidta en rad åtgärder för att hindra smittspridningen, vilket kommer påverka våra verksamheter.

Åtgärderna följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms rekommendationer och de kan komma att förändras under den närmsta tiden.

Alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu av Folkhälsomyndigheten att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Vi ber dig som besökare att ta ansvar och stanna hemma om du är sjuk - och inte delta i kultur- och fritidsverksamhetens verksamhet.

I dagsläget finns det inga rekommendationer från ansvariga och samordnande myndigheter om att ställa in mindre evenemang som inte samlar mer än 500 personer.

Kommunen bedömer dock att ett antal åtgärder ändå behöver göras, vilket är följande:

Publika arrangemang och aktiviteter som arrangeras av kultur-och fritidsförvaltningen:

 • Arrangemang och samlingar där målgruppen huvudsakligen är 70 år eller äldre ställs in.

 • Vid personalbrist eller om det är få anmälningar ställs evenemang in.

 • Information om inställda arrangemang i nuläget finns längre ned i texten. 

Tillgång till kommunens lokaler och Idrottsanläggningar

 • Allhallen i Skå stänger måndag 30 mars för säsongen, tidigare än planerat. Skolmatsalar hyrs inte ut. I övrigt hålls anläggningar och hallar öppna. För information om föreningsaktiviteter hänvisas till respektive förening.

 • De föreningar som vill boka om sina anläggningsbokningar är välkomna att höra av sig till kommunens lokalbokning genom info@ekero.se  Mycket viktigt att ni avbokar era tider då det finns föreningar som fortsätter verksamheten och kan vilja ha fler tider. Avbokade tider kommer inte att debiteras.

 • Idrottsturneringar, matcher, tävlingar och liknande med sammanlagt fler än 500 personer (inklusive deltagare, åskådare och personal) kommer inte att kunna hållas. För detaljerad information om sådana tillställningar hänvisar vi till arrangören.

 Bibliotek och kulturhus

 • Biblioteket är öppet som vanligt. Öppettiderna kan komma att påverkas av personalbrist. För aktuell information om öppettider och förändringar när det gäller arrangemang, se Bibliotekets hemsida

Inställda arrangemang på Biblioteket i Ekerö centrum:

Poesiverkstad, lördag 21 mars framförflyttad. Nytt datum meddelas senare.

Babydisco, 19 mars och 16 april ställs in

Vernissagen till konstutställningen Inka Plengier Lööf, 21 mars, ställs in

Världspoesidagen – poesiverkstad med Poesifabriken, 21 mars, flyttas till hösten

Sagan om Pangu – barnteater, 5 april, flyttas till hösten

Världsbokdagen, 23 april, ställs in

Författarbesökmed Alexander Karim, 28 april, flyttas till hösten

VIP-kvällarpå torsdagar för de som omfattas av LSS ställs in till mitten på april

Handledning för digitalt nyfikna, på tisdagar, 6 träffar ställs in

Inställda arrangemang på Barnens eget bibliotek i Stenhamra:

Föreläsning med Anders Hallgren, söndag 22 mars ställs in. Nytt datum meddelas senare.

Barnens dag – kalas, 19 april, flyttas till hösten

Fritidsgårdarna

 • Fritidsgårdar och fritidsklubbar hålls öppet som vanligt. Aktiviteter som kan innebära ökad smittorisk, t ex ”Funpark” 18 april är inställda. Barn och unga som visar sjukdomssymptom får inte närvara. Pensionärer uppmanas att inte besöka fritidsgården. Öppettiderna kan påverkas på grund av sjukdom bland personal. För aktuell information om öppettider, se Fritidsgårdarna i Ekerö 

Kulturskola

 • Undervisningen på Kulturskolan pågår som vanligt. Undervisning kan påverkas av sjukdom bland personal. Om läget förändras och det kommer nya rekommendationer som påverkar verksamheten så kommer vi att informera dem som berörs. För aktuell information, se Kulturskolan

Ekebyhovs slott

 • Slottet tar inte emot externa bokningar utan bara interna dvs från kommunal verksamhet. Intresseföreningen har ställt in samtliga arrangemang fram till och med april. Slottet har öppet för lunch som serveras direkt från köket. Ingen buffé serveras. Öppettiderna kan påverkas av sjukdom bland personal. För aktuell information, se Ekebyhovs slott

Idélabbet

För att säkra upp personalresurser och möjliggöra för volontärsamordning i tider av corona håller Idélabbet just nu inte öppet för besökare. Vi bollar istället idéer per telefon, skype eller via e-mail (idelabbet@ekero.se och tel: 08-124 573 13 eller  08-124 573 12). För information om Idélabbets volontärsamordning se: https://www.ekero.se/Gemensamt/Nyhetslista/coronahjalp

Arrangemang som genomförs av föreningar, studieförbund mfl:

 • Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin hemsida med information och underlag till arrangörer av evenemang för färre än 500 personer. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids. Checklista från Folkhälsomyndigheten

 • För information om inställda arrangemang från föreningsliv eller andra aktörer hänvisar vi till resp arrangör.

Observera att aktiviteter/evenemang som riktar sig till personer i riskgrupper behöver vara mer aktsamma vilket framgår i riskanalysen.

Informationen uppdateras löpande