2017-01-04 Info

Information kring placering av verksamheten vid Drottningholms förskola med anledning av branden 1 januari

Barn- och utbildningsförvaltningen har idag onsdag 4 januari löst de sista detaljerna kring en kortsiktig lösning för verksamheten på Drottningholms förskola som gäller från måndag 9 januari, samt gjort en grovplanering kring den långsiktiga planen:

I ett första steg har Barn- och utbildningsförvaltningen idag slutit ett avtal med Svenska kyrkan om att få hyra ca 400 kvm lokaler vid Ekebyhovskyrkan i centrala Ekerö, där vi bland annat kan dela gård med den befintliga förskolan. Denna lösning gäller från och med måndag 9/1 och två-tre månader framåt.

Den långsiktiga planen är att sätta upp paviljonger så nära den gamla förskolan som möjligt, på Lovön, medan en permanent förskola byggs upp igen. Dessa beräknas vara på plats inom cirka två-tre månader. Detaljer om den långsiktiga lokallösningen kommer att delges vårdnadshavare i särskild ordning. 

Förskolechefen på Drottningholms förskola kommer att informera alla vårdnadshavare om detaljerna kring den tillfälliga placeringen av verksamheten på Ekebyhovskyrkan.

Vad är det som har hänt?
Räddningstjänsten fick larm om brand i Drottningholms förskola strax före kl. 20.00 söndagen den 1 januari. Tre brandstationer begränsade branden och hindrade den från att sprida sig till intilliggande byggnader. Själva förskolebyggnaden gick dock inte att rädda. Ingen ska ha skadats i branden, och det finns inga uppgifter om att någon person ska ha funnits i byggnaden då det började brinna. Brandorsaken är ännu okänd och under utredning.